Cuir d’ ainm air ar liosta puist

Lìon a-steach an fhoirm seo ma tha thu airson a bhith air an liosta puist againn. Cha chuir sinn fios thugad ach airson innse dhut mu thachartasan a tha gu bhith againn agus naidheachdan mu na làraich agus na seirbheisean againn.

Faodaidh tu a thighinn bhon liosta aig àm sam bith le bhith a’ cur post-dealain gu museum@cne-siar.gov.uk ag iarraidh a bhith air do thoirt bhon liosta puist againn.

Bidh am fiosrachadh agad air a ghleidheadh gu dìon a rèir an Achd Dìon Dàta 2018 agus a rèir ar n-Aithris Prìobhaideachd.

    This site uses cookies.
    Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

    By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more