Home

Thigibh a chèilidh air Fir Tàileisg Leòdhais

Tha sia de na pìosan tàileisg ainmeil ann am Museum nan Eilean air iasad bho Taigh-tasgaidh Bhreatainn.

Tuilleadh ri lorg
Steòrnabhagh

Fàilte … gu dualchas bheairteach Innse Gall

Sinne Seirbheisean Dualchais ùghdarras ionadail aig Comhairle nan Eilean Siar, ag obair le chèile gus a bhith a’ gleidheadh, a’ leasachadh agus ag adhartachadh stòrasan dualchais nan eilean. Tha sinn ag amas gum bi an làrach-lìn air fad dà-chànanach.  Tha an obair seo a’ dol air adhart agus cumaibh sùil air.

11th Feb – 13th May 2023

Cruinneachaidhean Foillsichte

Museum nan Eilean, Lionacleit. Tha an taisbeanadh seo a’ sealltainn direach cuid de na nithean agus na tasglainn a chaidh a thoirt do Mhuseum & Tasglann nan Eilean bho chionn ghoirid – mòr-chuid dhuibh nach robh air an taisbeanadh ch

Tuilleadh ri lorg
An-asgaidh Lionacleit Taisbeanadh Detail of wetsuit
This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more