Cruinneachaidhean Arc-eòlach

Tha na cruinneachaidhean arc-eòlach againn a’ gabhail a-steach nithean bho làraich agus nithean a chaidh fhaighinn air feadh an àite, bho Linn Meadhanach na Cloiche chun là an-diugh. Thar na h-ùine a tha seo faodar cuspairean cumanta a tharraing a-mach bho na nithean a tha fo ar cùram.

Tha mu 1,200 bogsaichean le stuthan arc-eòlais sna stòran againn bho 37 sgrùdaidhean, a’ gabhail a-steach pìosan cuirp daonna agus mu 300 nì a chaidh fhaighinn air feadh an àite, agus stuth bho Udal a tha aig an àm seo air a stòradh air tìr-mòr.  Chaidh an stuth a thoirt don taigh-tasgaidh tro Mhòr Ulaidh Alba no tro Scottish Archaeological Finds Allocation Panel (SAFAP). 

Bho 2021, le taic maoineachaidh bho Taighean-tasgaidh Gaileiridhean na h-Alba, tha e air a bhith comasach dhuinn arc-eòlaiche fhastadh gus a bhith a’ clàradh ar cruinneachaidhean arc-eòlais leis an amas a bhith a’ meudachadh ar n-eòlais agus a bhith gan dèanamh nas so-ruigsinnich.  Gus tuilleadh ionnsachadh thèid gu duilleagan Pròiseact Sònraichte agus Archaeology Awakened.  Is iad sin a’ chiad dà ire de dh’eacarsaich nas motha gus a bhith a’ clàradh ar cruinneachaidhean arc-eòlais air fad. 

This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more