Cruinneachaidhean Mara

Tha iasgach Innse Gall air a dheagh riochdachadh sna cruinneachaidhean againn, agus is e an eisimpleir as sine de bhàta Griomasach aon de na h-eisimpleirean as suaicheanta agus as cudromaich a tha air fhàgail den àm a bhathar a’ cleachdadh eathraichean fosgailte ann an iasgach na h-Alba.  Ach, tha an gnìomhachas air a riochdachadh gu mòr le nithean a tha tòrr nas lugha,  mar steansailean bharaillean-sgadain no snàthad lìn air a dèanamh bho chnàimh agus a-rithist, tha mòran dhiubh sin air an dèanamh bho stuthan ath-chuairtichte no geàrr-shaoghalach.   Bha craicinn-chaorach air an cleachdadh mar phutan airson lìn-iasgaich agus clèibh-ghiomach.  Bha na clèibh iad fhèin air am fighe aig an taigh bho sheileach a bha a’ fàs mun cuairt.  Bha na dìonadairean air an dèanamh de ròpa de shràbh air a thoinnibh, no bho muran.

Tha modailean den Mhùirneag agus an HMS Lively cudromach gu nàiseanta.  B’ e a’ Mhùirneag an “Zulu” traidiseanta mu dheireadh a bha ann – am bàta-siùil a bu bhrìgheile co-cheangailte ri bliadhnaichean mòra iasgach an sgadain.  Tha an HMS Lively co-cheangailte ri Cogadh nan Croitear agus ri Coimisean Napier sna 1880an, tachartasan a thug cumadh, chan ann a-mhàin air pàtran tuineachaidh nan eilean ach air Gàidhealtachd na h-Alba air fad cuideachd. 

Tha seata dhealbhan blueprint den Mhùirneag a rinn Harold A Underhill ann an Tasglann nan Eilean.

Tha cuideachd grunnan mhodailean de bhàtaichean nas lugha againn a tha a’ gabhail a-steach bàtaichean iasgaich ionadail cho math ri Pufair à Cluaidh a tha an-dràsta air a thaisbeanadh ann an Steòrnabhagh.  O chionn ghoirid chaidh modail a thoirt dhuinn mar thiodhlac den Maersk Winner leis a’ Chaiptean Alasdair MacArtair a bha air a threànadh aig Colaisde a’ Chaisteil mar ullachadh airson beatha-obrach sa nèibhidh mharsanta.

Gu h-ìosal tha eisimpleirean bhon chruinneachadh againn.

Dèan clioc air na h-ìomhaighean gu h-ìosal gus a dhol tron ghaileiridh ìomhaighean againn:

This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more