Cruinneachadh Eachdraidh an Airm

Tha cruinneachaidhean sa mhuseum a tha a’ gabhail a-steach buinn, èideadh, litrichean agus nithean pearsanta bhon Chogadh Boer agus a’ Chiad is an Dàrna Cogadh Mòr.  Gu sònraichte cudromach tha na cruinneachaidhean co-cheangailte ri Mòr-thubaist na h-Iolaire air 1 Faoilleach 1919 agus gheibh thu tuilleadh fiosrachaidh mun mhòr-chùis mhulaid ann an seo.  Tha mòran stuth cudromach ann an Cruinneachadh Gibson co-cheangailte ri WW1 mun t-strì air a’ bhlàr cho math ris an t-suidheachadh aig an Dachaigh.

Tha cuideachd nithean nas fhaisge air an là an-diugh ann co-cheangailte ri Raon Innse Gall Ministrealachd Dìon na RA ann an Uibhist a Deas.

Gu h-ìosal tha eisimpleirean bho chruinneachadh againn.

Dèan clioc air na h-ìomhaighean gu h-ìosal gus a dhol tron ghaileiridh ìomhaighean againn:

An Cogadh Mòr

Mòr-thubaist na h-Iolaire

An Dàrna Cogadh Mòr

An là an-diugh

This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more