Cruinneachadh Aodaich & Culaidh

Sa chruinneachadh aodaich agus chulaidh againn tha deagh thaghadh de phàtrain traidiseanta agus aodach air a dhath le crotal agus planntrais ionadail eile.  Tha snìomh san dachaigh air a dheagh riochdachadh, le eisimpleirean de dh’innealan snìomh air an dèanamh bho fhiodh agus bun chraobhan.

Ged a thathar a’ meas gur e an Clò Hearach an gnìomhachas fighe-aodaich a tha traidiseanta do dh’Innse Gall, chan e sin an t-aon fhear a bha ann.  Anmoch san 18mh linn, bhrosnaich Bh-ph NicChoinnich, bean uachdaran Leòdhais,  a bhith a’ fàs lìon agus chuir i air chois gnìomhachas a bha a’ fighe aodach-lìn gus cothrom a thoirt air teachd a-steach do na sgìrean dùthchail.

Tha anart no aodach-lìn air fhighe le bhith a’ cleachdadh snàithlein-lìn, agus is e pròiseas fada a tha an lùib a bhith ga dhèanamh oir feumar fhàs, a bhuain, a sgrìobadh, a sguidseadh, a shnìomh, fhighe, a ghealachadh agus a dhath.  Mar sin, aig an àm cha robh e soirbheachail.  Ach, bho 1996 tha anart air a bhith air ullachadh gu soirbheachail air Eilean Sgalpaigh.

Chan àbhaist dha Innse Gall a bhith sna cinn-naidheachd ri taobh Milan, Paris no New York a thaobh fasan.  Ach, tha obair-dealbhachaidh agus aodach-fighte bho Innse Gall air a bhith air cuid de na stèidichean fasain as ainmeile air feadh an t-saoghail. 

Tha an Clòr Hearach no an Clò Mòr, air a bhith air duilleagan Vogue, air a bhith air rionnagan film mar Ben Affleck, agus air brosnachadh Vivienne Westwood, Henry Holland agus dealbhadairean ionadail mar Sandra Mhoireach agus Netty Sopata. Agus, tha anart a chaidh ullachadh air Eilean Sgalpaigh Na Hearadh, air a bhith ann am filmichean Hollywood mar The Hobbit: An Unexpected Journey, air an stèidse ann am Broadway, agus tha e cuideachd air a bhith air luchd-ciùil leithid KT Tunstall.

Tha ceangal air a bhith aig a’ Chlò Hearach airson ùine fhada ris an teaghlach rìoghail on dh’innis Duchess Dunmore, uachdaran Na Hearadh agus a stèidhich gnìomhachas a’ Chlò Hearaich, mu dheidhinn do dhaoine a bha an lùib Lùchairt Bhuckingham an uair a bha i ag obair ann an sin ann am meadhan nan 1800an. Tha dealbhan air a bhith air an togail de mhòran dhaoine rìoghail ainmeil, eadar Rìgh Eideard VIII agus a’ Bhanrigh Ealasaid II agus An Rìgh Teàrlach III, le aodach air a dhèanamh le Clò Hearach orra.

Faic an duilleag seo airson tuilleadh fiosrachaidh mun Chruinneachadh Clò Hearach againn.

Gu h-ìosal tha eisimpleirean bhon chruinneachadh againn.

Dèan clioc air na h-ìomhaighean gu h-ìosal gus a dhol tron ghaileiridh ìomhaighean againn:

This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more