Comunn Eachdraidh Ceann a Deas na Hearadh

Chaidh Comunn Eachdraidh Ceann a Deas na Hearadh a stèidheachadh ann an 2017 gus eachdraidh na sgìre a ghleidheadh agus àrdachadh.

Not currently open

Seòladh

Leverhulme Memorial Primary School,
Isle of Harris,
UK

Fòn

n/a

Mun bhuidheann seo

Chaidh Comunn Eachdraidh Ceann a Deas na Hearadh a stèidheachadh ann an 2017 gus eachdraidh na sgìre a ghleidheadh agus àrdachadh. Bidh an Comunn a’ cruinneachadh tasglainn, dealbhan, fiosrachadh agus innleachdas mun sgìre aca.  Tha an Comunn stèidhichte ann an seann Sgoil A’ Mhorair Leverhulme agus bidh prògram de thaisbeanaidhean agus sheallaidhean aca an uair a bhith an obair leasachaidh air an togalach deiseil.

Cruinneachaidhean

  • Dealbhan
  • Faidhlichean mu chuspairean ionadail
  • Eachdraidh chroitean
  • Innleachdas
This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more