Am Pròiseact Sònraichte

Tha mòr ùidh aig a’ choimhearsnachd ann an arc-eòlas nan Eilean Siar.  Ann an 2020 fhuair Museum nan Eilean maoineachadh bho Thaighean-tasgaidh Gaileiridhean na h-Alba airson pròiseact a mhaireas 12 mìos gus obair a tha cuimsichte air cuid de na stuthan arc-eòlais a tha air an cur ri chèile mar phàirt de chruinneachaidhean an taigh-tasgaidh.   Bha dìth fiosrachadh sgrìobhte an cois mòran de na cruinneachaidhean a bha mar sgàthan air modhan-cladhach làithreach agus inbhean thaighean-tasgaidh, a bha ga dhèanamh doirbh a bhith gan sgrùdadh agus a’ faighinn cothrom orra.  Is e amas a’ Phròiseact a bhith a’ dèiligeadh ris na cùisean sin a thàinig mar dhìleab agus am fiosrachadh ann an catalog an taigh-tasgaidh a leasachadh, ga dhèanamh comasach dhuinn a bhith ag adhartachadh agus a’ leasachadh nan cruinneachaidhean arc-eòlais agus a bhith ag àrdachadh an ruigsinneachd. 

Dun Bharabhat

Tha am pròiseact ag amas air a bhith a’ toirt làn chunntas, a’ togail dhealbhan agus ag ath-phacadh mu 200 bogsa de stuthan arc-eòlais. Bha an t-Oifigear Pròiseict Sam Ferrer, neach-saidheans arc-eòlais, ag obair air grunnan stuthan arc-eòlais cudromach bho làraich a bha a’ gabhail a-steach:

  • Dùn Bharabhat
  • Pabaigh
  • Dunasbroc
  • Beirgh
  • Easaigh
  • Hiort

Tha am pròiseact ag àrdachadh Clàr Àrainn Eachdraidheil na Comhairle agus ann an co-rèir ri Frèam-obrach Rannsachaidh Eileanan na h-Alba airson Arc-eòlas (SIRFA) a bhios e fhèin a’ biathadh a-steach dhan Frèam-obrach Rannsachaidh na h-Alba airson Arc-eòlas (ScARF).

Mar thoradh air a’ phròiseact seo tha sinn air ar tuigse agus eòlas de na pàirtean sin den chruinneachadh againn a leasachadh, air an gleidheadh àrdachadh agus air an co-rèir den chruinneachadh againn nach eil air a chlàradh a lùghdachadh.  Cuidichidh seo sinn ann a bhith a’ dèanamh barrachd dha na cruinneachaidhean againn làn ruigsinneach dhan choimhearsnachd airson rannsachadh san àm ri teachd,  taisbeanadh agus tlachd.

Sam Ferrer, An t-Oifigear Pròiseict

B’ e amas eile a bha aig a’ phròiseact a bhith a’ leasachadh comhairle mun mhodh-obrach agus mun dòigh a b’ fheàrr air a bhith a’ clàradh chruinneachaidhean arc-eòlais gu sònraichte.

Chùm an t-Oifigear Pròiseict Làithean Fosgailte aig Museum nan Eilean gus a dhèanamh comasach do dhaoine tuilleadh fhaighinn a-mach mu na cruinneachaidhean agus am pròiseact, agus cuid de na nithean a chaidh a lorg rè a’ phròiseict fhaicinn.

Chaidh ùrachaidhean pròiseict a chuir suas gu tric tron bhlog agus na meadhanan sòisealta againn.  Ma tha thu airson tuilleadh fhaighinn a-mach lean na ceanglaichean gu h-ìosal: 

https://www.facebook.com/hashtag/sonraichteproject

Am Pròiseact Sònraichte

Dunasbroc

An do lorg tu rudeigin arc-ecòlais?

Làithean Fosgailte Arc-eòlais

Dùnan Ruadh, Pabaigh

Logo Taighean-tasgaidh Gaileiridhean na h-Alba
This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more