Archive

An-asgaidh Buth-obrach Lionacleit
Friday, 17th Feb 2023, 14:00 , 2 hrs

Bùth-obrach Taidhle Glainne

Dealbhaich taidhle glainne dhut fhein le taic bho neach-ealain Stella Whittle - anns a Bheurla

Tuilleadh ri lorg
An-asgaidh Buth-obrach Steòrnabhagh
Daily 10th Feb 2022 - 25th Feb 2023 , 1 hr

Dannsa – Ballroom & Latin Taster

A bheil thu coltach ri Ginger Rogers neo Fred Astaire? Neo an bith thu a coimhead Strictly? Thig comhnla rinn gu Seòmar-dannsaidh a Chaisteil airson leasan.

Tuilleadh ri lorg
An-asgaidh Buth-obrach Lionacleit
Saturday, 25th Feb 2023, 10:00 , 3 hrs

Tarraing – Bùth-obrach

Bùth-obrach a tarraing dealbh a' smaonineachadh air an àirainneachd A comhradh agus a deanamh dealbhan agus a coimhead air stuth bho'n taigh tasgaidh

Tuilleadh ri lorg
An-asgaidh Buth-obrach Lionacleit
Saturday, 4th Mar 2023, 13:00 , 2 hrs 30 mins

Clò-bhualadh – Printing Workshop

Buth-obrach clò-bhualadh a toirt brosnachadh bho sgeulachdan eachdraidheil. Thig agus feuch e. Faodaidh thu fuireach airson an seisean gu leir agus leabhar beag a dheanamh neo direach tadhal airosn treis bheag.

Tuilleadh ri lorg
An-asgaidh Buth-obrach Lionacleit
Friday, 17th Mar 2023, 14:00 , 2 hrs

Bùth-obrach Aodach Selkie – Aois16+

Cruthaich aodach Selkie / maighdeann-ròin dhut fhein a-mach a stuth air ath-chuairteachadh le neach-ealain AJ Stockwell - anns a Bheurla. Aois 16+

Tuilleadh ri lorg
An-asgaidh Buth-obrach Steòrnabhagh
Daily 11th - 25th Feb 2023 , 1 hr

Foghar na Mara – Harvesting the Sea

Dòigh-obrach clò-bhualaidh le Gill Thompson - anns a Bheurla. Airson aoisean 12-18 bliadhna

Tuilleadh ri lorg
An-asgaidh Buth-obrach Lionacleit
Saturday, 18th Mar 2023, 10:00 , 2 hrs

Bùth-obrach Bheag Aodach Selkie – Aois 4+

Dean aodach Selkie / maighdeann-ròin dhut fhein a-mach a stuth air ath-chuairteachadh le neach-ealain AJ Stockwell – anns a Bheurla. Aois 4+

Tuilleadh ri lorg
This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more