Dè tha dol?

Bho bhith a’ tadhal air Fir-tàileisg Leòdhais gu bhith a’ mealtainn taisbeanadh a tha air chuairt no a’ com-pàirteachadh ann an gnìomh, faigh a-mach dè as urrainn dhut fhaicinn agus a dhèanamh aig gach fear de na làraich againn.

  • Faic a h-uile rud
  • An-asgaidh
  • Buth-obrach
  • Entry by donation
  • Exhibition
  • Tachartas
  • Taisbeanadh
Entry by donation Exhibition Museum nan Eilean Stornoway Steòrnabhagh Taisbeanadh
20th Jan - 12th Apr 2024

Seinn Spioradail

Seinn Spioradail - taisbeannadh bho Dr Frances Wilkins

Entry by donation Exhibition Lionacleit
10th Feb - 31st May 2024

Meall bhon Àird an Iar

’S e fear-togail dhealbhan-camara Suaineach tha ann an Gösta Sandberg. San Iuchair 1977 chuir e seachad grunn sheachdainean a’ siubhal anns na h-Eileanan an Iar. Tha a dhealbhan ealanta a bharrachd air a bhith aithriseach nan stoidhle,

Steòrnabhagh

Thigibh a chèilidh air Fir Tàileisg Leòdhais

Tha sia de na pìosan tàileisg ainmeil ann am Museum nan Eilean air iasad bho Taigh-tasgaidh Bhreatainn.

Steòrnabhagh

Dùthchas

Is e seo film bogaidh a tha a’ còrdadh gu mòr ri mòran de ar luchd-tadhail. Tha an fhilm a’ toirt eisimpleir seachad de na seallaidhean-tìre a tha a’ sìor-atharrachadh tro Innse Gall eadar mòinteach is machair, croitean agus seallaidhean-mara. 

Steòrnabhagh

Eileanaich

Tha an gaileiridh seo a’ cuimseachadh air muinntir nan eilean tro dhealbhan agus taisbeanaidhean lèir-chlaistinneach.  Nam briathran fhèin tha iad ag innse dhut mu dhòigh-beatha sna h-eileanan

Steòrnabhagh

Blas nan Eilean

Is e seo am prìomh ghaileiridh agus tha e a’ dèiligeadh ris na cuspairean Am Fearann, Am Muir, Beatha Obrach agus Beatha sa Choimhearsnachd.

Steòrnabhagh

Air an Stairsich

Taisbeanadh a coimhead air adhart a bharrachd air a bhith a' coimhead air de 's urrainn dhuinn ionnsachadh bho eachdraidh. Mar eisimpleir - chan e rud ùr a tha ann an ath-chuairteachadh.

This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more