Back district, Isle of Lewis

Comann Eachdraidh Sgìre a’ Bhac

Chaidh Comann Eachdraidh Sgìre a’ Bhac a stèidheachadh san riochd sa bheil e an-diugh ann an 2018. Is e an t-amas a tha aige a bhith a’ gleidheadh agus a’ co-roinn a h-uile taobh de eachdraidh, cultar agus traidiseanan Sgìre a’ Bhac ann an Eilean Leòdhais.

See the Society's website for details of meetings and events.

Làrach-lìn

Seòladh

No premises - see the Society's website for details of meetings and events.

Fòn

N/A

Mun bhuidheann seo

Chaidh Comann Eachdraidh Sgìre a’ Bhac a stèidheachadh san riochd sa bheil e an-diugh ann an 2018.  Is e an t-amas a tha aige a bhith a’ gleidheadh agus a’ co-roinn a h-uile taobh de eachdraidh, cultar agus traidiseanan Sgìre a’ Bhac ann an Eilean Leòdhais.  Chan eil togalach aig a’ chomann an-dràsta agus mar sin chan eil iad a’ cruinneachadh stuthan aig an àm seo.  Ach bithear a’ cruinneachadh fiosrachadh mu phròiseactan sònraichte, agus lethbhreacan de dhealbhan ann an riochd didseatach. Tha ùidh aig a’ Chomann cuideachd ann an seann film den sgìre, a bhios iad a’ cur ann an riochd didseatach.

Bidh Comann Eachdraidh Sgìre a’ Bhac a’ coinneachadh gach mìos gus bruidhinn mu phròiseactan agus a’ cur air dòigh òraidean ionadail agus tachartasan ann an Gàidhlig is ann am Beurla.  Bha comann eachdraidh ann ron seo bho 1984 gu deireadh nan 1990an 

Cruinneachaidhean

  • Dealbhan (didseatach)
  • Fiosrachadh mu chuspairean ionadail
  • Seann film den sgìre
This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more