Sign pointing to the sheiling

Comann Eachdraidh Bharabhais agus Bhrù

Chaidh Comunn Eachdraidh Bharabhais agus Bhrù a stèidheachadh ann an 1995 ag amas ùidh a bhrosnachadh ann an eachdraidh, dualchas agus cultar sgìre Bharabhais agus Bhrù air taobh siar Leòdhais

Làrach-lìn

Seòladh

The historical society has no public premises.

Fòn

01851 840276

Mun bhuidheann seo

Chaidh Comunn Eachdraidh Bharabhais agus Bhrù a stèidheachadh ann an 1995 ag amas ùidh a bhrosnachadh ann an eachdraidh, dualchas agus cultar sgìre Bharabhais agus Bhrù air taobh siar Leòdhais. Tha cuairt-litir ràitheil aig a’ chomann Fios a’ Bhaile.

Thog an Comann àirigh a chithear aig Tom Mòr Urrahag. Tha seo a’ toirt cothrom do luchd-turais a bhith a’ faighinn a-mach co ris a bhiodh àirigh mar seo coltach.  Tha bùird fiosrachaidh ag innse co ris a bha beatha air an àirigh coltach tro mhìosan an t-samhraidh.

Cruinneachaidhean

  • Beul-aithris muinntir na sgìre
  • Dealbhan agus stuth tasglann
  • Mapa le ainmean àite sa Ghàidhlig
  • Dealbhan Sgoil Bharabhais 1912-2012

This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more