Annual New Years Day walk

Comunn Eachdraidh Chàrlabhaigh

Chaidh Comunn Eachdraidh Chàrlabhaigh a stèidheachadh ann an 1987 agus tha e a' gabhail a-steach sgìre Tholastaidh a' Chaolais gu Dail Mòr, including the settlements of Park Carloway, Upper Carloway, Doune, Garenin, Borrowston, Knock and Kirvick.

Access is by appointment

Seòladh

Carloway Community Centre
Knock
Carloway
Lewis
HS2 9AU

Fòn

01851 643268

Mun bhuidheann seo

Chaidh Comunn Eachdraidh Chàrlabhaigh a stèidheachadh ann an 1987 agus tha e a’ gabhail a-steach sgìre Tholastaidh a’ Chaolais gu Dail Mòr. Bidh an Comunn Eachdraidh a’ cruinneachadh innleachdas, stuth tasglann, dealbhan agus fiosrachadh co-cheangailte ris an sgìre.  Tha na cruinneachaidhean a’ gabhail a-steach eachdraidh chroitean agus clàraidhean beul-aithris.

Tha iris a’ tighinn a-mach gach bliadhna Sop às gach Seid.  Dh’fhoillsich iad leabhar nam fòn, bileagan eachdraidh ionadail agus bidh iad a’ cur air dòigh chuairtean.

Cruinneachaidhean

  • Eachdraidh chroitean agus sinnsireachd
  • Clàraidhean beul aithris
  • Dealbhan
  • Bàrdachd
  • Pìosan à pàipearan naidheachd
  • Innleachdas
This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more