Comann Eachdraidh Loch Ròg an Ear

Tha Comann Eachdraidh Loch Ròg an Ear a’ gabhail a-steach bailtean Chalanais, Bhreascleit, Ghearraidh na h-aibhne agus Lìnsiadar. Is e am prìomh amas a tha aca a bhith a’ clàradh chuimhneachain nam bailtean sin agus am foillseachadh san iris aca Cuimhnich.

The Flannan Isles exhibition at Breasclete Community Centre is open: April-October, Monday-Saturday, 2pm-4pm, and at other times by appointment

Làrach-lìn

Seòladh

Breasclete Community Centre (for the Flannan Isles exhibition)
Breasclete
Lewis
HS2 9ED

Fòn

01851 621200

Mun bhuidheann seo

Tha Comann Eachdraidh Loch Ròg an Ear a’ gabhail a-steach bailtean Chalanais, Bhreascleit, Ghearraidh na h-aibhne agus Lìnsiadar. Is e am prìomh amas a tha aca a bhith a’ clàradh chuimhneachain nam bailtean sin agus am foillseachadh san iris aca Cuimhnich.  Bithear a’ foillseachadh na h-iris an t-seachdain ron Nollaig agus bidh i ri faotainn sna bùithtean agus ionadan ionadail.

Chithear an taisbeanadh mun dìomhaireachd a tha an cois muinntir taigh-sholais nan Eileanan Flannach ann an 1900 ann an Ionad Coimhearsnachd Bhreascleit.

Cruinneachaidhean

Chan eil tasglann no cruinneachadh innleadaireachd aig a’ Chomann.  Tha am fiosrachadh a tha iad air a chruinneachadh ri fhaotainn ann an Cuimhnich.

This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more