Grimsay Community Centre

Comunn Choimhearsnachd Ghriomasaigh

’S e comann dualchais is eachdraidh do dh’eilean Ghriomasaigh a th’ ann an Comunn Choimhearsnachd Ghriomasaigh (CCG), coimhearsnachd croitearachd agus iasgach eadar Beinn na Faoghla agus Uibhist a Tuath, anns na h-Eileanan an Iar.

Association staff are on-site 10am - 1.30pm, Monday - Friday, for most of the year, and at other times by arrangement

Làrach-lìn

Seòladh

Ceann na h-Àirigh
Scotvein
Grimsay
Isle of North Uist
HS6 5JA

Fòn

01870 603359

Mun bhuideann seo

’S e comann dualchais is eachdraidh do dh’eilean Ghriomasaigh a th’ ann an Comunn Choimhearsnachd Ghriomasaigh (CCG), coimhearsnachd croitearachd agus iasgach eadar Beinn na Faoghla agus Uibhist a Tuath, anns na h-Eileanan an Iar. Tha CCG a’ ruith ionad dualchais agus ionaid luchd-tadhail aig Ceann na h-Àirigh, seann Eaglais Saor an eilein, a thog muinntir an eilean iad fhèin. 

Bidh an comann tric a’ cumail bùithtean-obrach, taisbeanaidhean, tachartasan, òraidean agus cèilidhean, a’ gleidheadh agus a’ taisbeanadh dualchas an eilein agus fìor dhualchas nan Gàidheil.

’S e Ionad Bhàtaichean Ghriomsaigh am pròiseact as ùire aig CCG, agus a’ chiad ionad dualchas mhara anns na h-Eileanan an Iar. Thathar a’ gleidheadh, a’ taisbeanadh agus a’ mìneachadh cuid de na h-eisimpleirean as fheàrr de dh’eathraichean Ghriomasach nan Stiùbhartach, stoidhle de bhàta fiodha a tha aithnichte air feadh na dùthcha. Tha an t-Ionad Bhàtaichean a’ cur ri Slighe nan Eathraichean Ghriomasach, slighe fèin-stiùirichte a’ ceangal trì àitichean cudromach eachdraidheil timcheall an eilein.

Cruinneachaidhean

Tha Tasglann Ghriomasaigh ann an Ceann na h-Àirigh. Air a chumail anns an tasglann tha:

  • Eachdraidh shòisealta, eachdraidh ionadail agus cleachdaidhean Ghriomasaigh
  • Pròiseactan choimhearsnachd ann an Griomasaigh
  • Eathraichean Ghriomasach nan Stiùbhartach
  • Latha nam Bàtaichean (1999-2011)
  • Ionad Bhàtaichean Ghriomasaigh (eachdraidh, leasachadh agus cùrsaichean trèanaidh)
  • Heisgeir
  • Clàran iasgaich nam bàtaichean beaga ann an Uibhist 1945-1968 (Creek Books)
This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more