Kinloch Community Hub

Comunn Eachdraidh Ceann na Loch

Chaidh Comunn Eachdraidh Ceann na Loch a stèidheachadh ann an 1983. Is  e amas a’ Chomainn a bhith ag adhartachadh eachdraidh, dualchas agus cultar sgìre Cheann na Loch, bho Airidh a’ Bhruaich gu Sòbhal.

Open: 10 am to 4 pm, Monday-Saturday

Admission to Museum: £2 (under sixteens: free)

Làrach-lìn

Seòladh

Community Hub
Balallan
Isle of Lewis
HS2 9PN

Fòn

01851 830778

Mun bhuidheann seo

Chaidh Comunn Eachdraidh Ceann na Loch a stèidheachadh ann an 1983. Is  e amas a’ Chomainn a bhith ag adhartachadh eachdraidh, dualchas agus cultar sgìre Cheann na Loch, bho Airidh a’ Bhruaich gu Sòbhal. Tha an Comunn stèidhichte ann an seann sgoil Bhaile Ailein a tha air a bhith air a leasachadh mar hub coimhearsnachd a’ tabhann raon de sheirbheisean, a’ gabhail a-steach tagh-tasgaidh, tasglann, ionad co-labhairt agus cafaidh.  Tha na taisbeanaidhean a’ gabhail a-steach èideadh-airm agus nithean airm eile bhon 19mh linn chun an là an-diugh. 

The Society also publishes books which are significant to the history of the Kinloch area including a comprehensive genealogical record dating from the 1790s, entitled Gleanings.

Cruinneachaidhean

Chuir Comunn Eachdraidh Ceann na Loch faisg air 7500 clàr ri Hebridean Connections mar sin, tha mòran de dhàta sinnsireachd a’ Chomunn Eachdraidh ri fhaighinn air-loidhne agus tha an stuth san tasglann agus an innleachdas air a bhith air an didseatachadh agus rim faotainn air an eadar-lìon.

  • Dealbhan
  • Eachdraidh croitean agus sinnsireachd
  • Bàrdachd ionadail
  • Clàraidhean beul aithris
  • Cruinneachadh de èideadh-airm
This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more