Comunn Eachdraidh Scalpaigh

Chaidh Comunn Eachdraidh Sgalpaigh a stèidheachadh an toiseach ann an 1982 gus eachdraidh, dualchas agus cultar an eilein adhartachadh.

Seòladh

Scalpay Community Centre,
Parkview Terrace,
Scalpay,
Isle of Scalpay,
UK

Fòn

01859 540488 or 0755 106 1891

Mun bhuidheann seo

Chaidh Comunn Eachdraidh Sgalpaigh a stèidheachadh an toiseach ann an 1982 gus eachdraidh, dualchas agus cultar an eilein adhartachadh.  Chaidh a stèidheachadh às ùr mar Bhuidheann Carthannais Corpaichte Albannach (SCIO) o chionn ghoirid. Stèidhichte ann an Ionad Coimhearsnachd Sgalpaigh, bidh an comann a’ cruinneachadh agus a’ gleidheadh sgrìobhainnean, innleachdas, dealbhan agus stuth eile le luach eachdraidheil.  Bidh an comann a’ cur air chois taisbeanaidhean agus tachartasan airson na coimhearsnachd ionadail agus luchd-tadhail a tha ag innse sgeulachd Sgalpaigh agus mu dhòigh beatha an eilein.

Cruinneachaidhean

  • Dealbhan muinntir Sgalpaigh agus mu bheatha air an eilean
  • Clàran beul aithris agus tar-sgrìobhaidhean
  • Artaigealan, pàipearan rannsachaidh agus fiosan naidheachd mu Sgalpaigh agus a dhaoine
  • Stuth a chaidh a chleachdadh ann an taisbeanaidhean a’ gabhail a-steach Dualchas Iasgach Sgalpaigh, Calanas (Ag obair le Clòimh), An Iolaire, Bainnsean Sgalpach agus Drochaid Sgalpaigh
  • Liosta de chlàraidhean bhàtaichean iasgaich
  • Innleachdas co-cheangailte ris an iasgach
This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more