Comunn Eachdraidh Steòrnabhaigh

Chaidh Comunn Eachdraidh Steòrnabhaigh a stèidheachadh ann an 1992 agus tha e suidhichte ann an Talla Bhaile Steòrnabhaigh far am bi iad a’ cur air dòigh sreath thaisbeanaidhean gu tric.

Làrach-lìn

Seòladh

Stornoway Town Hall,
2 Cromwell Street,
Stornoway,
HS1 2DB

Fòn

01851 702206

Mun bhuidheann seo

Chaidh Comunn Eachdraidh Steòrnabhaigh a stèidheachadh ann an 1992 agus tha e suidhichte ann an Talla Bhaile Steòrnabhaigh far am bi iad a’ cur air dòigh sreath thaisbeanaidhean gu tric. Bidh an Comann a’ cur air dòigh sreath òraidean sa gheamhradh agus a’ foillseachadh leabhraichean air cuspairean ionadail cho math ris an iris aca fhèin dà uair sa bhliadhna. Tha mòran chuspairean mionaideach co-cheangailte ri eachdraidh a’ bhaile air an làrach-lìn aige. 

Bidh iad a’ rannsachadh na sgìrean seo: Steòrnabhagh, Sanndabhaig, Holm, Plasterfield, Stèinis, Mealabost, Bràigh na h-Aoidhe, Lacasdail, Marybank, Beinn na Dròbh, Newvalley, Arnish, Maryhill agus Newmarket

Cruinneachaidhean

  • Cruinneachadh de dhealbhan
  • Cruinneachadh de chairtean-puist
  • Cruinneachadh de sgrìobhainnean
  • Clàraidhean beul-aithris agus tar-sgrìobhaidhean
  • Leabhraichean
  • Mapaichean
  • Faidhlichean air cuspairean
This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more