Buidheann Glèidhteachais Comhdail nan Eilean Siar

Chaidh Buidheann Glèidhteachais Comhdail nan Eilean Siar a stèidheachadh ann an 2000 ag amas air dualchas eachdraidh comhdhail sna h-Eileanan an Iar a ghleidheadh.

Làrach-lìn

Seòladh

The Western Isles Transport Preservation Group,
Marybank Industrial Estate,
Marybank,
Isle of Lewis
HS2 0DB,
UK

Fòn

n/a

Mun bhuideann seo

Chaidh Buidheann Glèidhteachais Comhdail nan Eilean Siar a stèidheachadh ann an 2000 ag amas air dualchas eachdraidh comhdhail sna h-Eileanan an Iar a ghleidheadh. Gu h-àraid, tha ùidh aig a’ bhuidheann ann an làraidhean agus carbaidean malairteach a bha air an cleachdadh thairis air na h-Eileanan an Iar, bho chairtean air an slaodadh le eich gu carbaidean an latha an-diugh. Far a bheil sin comasach, tha iad ag amas air a bhith ag ùrachadh charbaidean a tha cudromach a thaobh eachdraidh.  Tha togalach aig a’ bhuidheann air a bheil iad ag obair airson fhosgladh mar taigh-tasgaidh siubhail.

Cruinneachaidhean

Cho math ri cruinneachadh de charbaidean tha tòrr dhealbhan aig a’ bhuidheann agus fiosrachadh air carbaidean agus garaidsean nan eilean.

This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more