Ceòl

Dualchas cultarach do-bheantainn Innse Gall

Is e àite a tha seo airson a bhith a’ taisbeanadh agus a’ comharrachadh cultar Gàidhlig neo-làimhseachail Innse Gall.

Gàidhlig

  • A Pheigi a Ghràidh air a sheinn le Seonaidh Mac an t-Saoir.  Òran air a sgrìobhadh le Ruaraidh Caimbeul (Ròidseag) à Uibhist a Deas. An cuspair: Seòladair air a shlighe a dh’Astràilia a’ fàgail a leannain ann an Uibhist.
  • A Rìbhinn Òg Bheil Cuimhn’ Agad air a sheinn le Chloe Steele. Òran air a sgrìobhadh le Ailig Iain MacDhòmhnaill à Eilean Leòdhais. An cuspair: Seòladair a’ falbh gu muir agus a’ sgrìobhadh gu leannan aig a dachaigh.
  • Òran a’ Pholitician air a sheinn le Seonaidh Mac an t-Saoir.  Òran air a sgrìobhadh le Ruaraidh Caimbeul (Ròidseag) à Uibhist a Deas. An cuspair: Air 2 Gearran 1941 chaidh an SS Politician air na creagan faisg air Eirisgeigh, air a shlighe eadar Liverpool agus Jamaica. Bha còrr air 20,000 botal uisge-beatha air bòrd.
  • Fuinn pìoba le Seonaidh Mac an t-SaoirSeudan a’ Chuain (jewels of the sea), an Fhaoileag agus an Guilbneach uile a’ ceangal a-steach ri cuspair mu dhualchas na mara.

Beurla & Gàidhlig

  • Cèilidh air-loidhne bhon Dùbhlachd 2020 mu chuspair na mara

https://www.youtube.com/watch?v=ndcYpshHDo4&t=128s

This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more