Òraidean agus Seanachas

‘S e seo aite airson na h-Eileanan an Iar a chomharrachadh agus soillse a chuir air an ceangal a tha eadar ur cruinneachaidhean, canan agus cultur neo-laimhseachte – anns a Ghaidhlig agus anns a Bheurla.

Gàidhlig

  • An Sgeulachd Trì-fhillte
  • Sgeulachd Ruairidh an Tartair – An Spùinneadair.  Sgeulachd à Barraigh.
  • Mar a chaidh Baghasdal is Cille Pheadair a’ sgaradh le ròn. Sgeulachd à Uibhist a Deas.
  • Aithneachadh agus Cleachdadh Feamainn. Òraid le Ruairidh MacIllEathain

  • Na dh’innseas sgeulachdan os-nàdarra mu maraichean.  Òraid le Dr Dòmhnall Uilleam Stiùbhart

Anns a Bheurla

  • ‘Roderick the Turbulent MacNeil – The Pirate’. Traditional tale from Barra.
  • ‘The Very Life of It’ talk by Blake Milteer on the link between the disruption of 1843 and development of photography.  Linked to a touring exhibition from the National Galleries of Scotland and the National Library of Scotland. 
  • ‘Free at Last’ talk by Rev Nigel Anderson on the history of the Disruption between the Free Church of Scotland and the Church of Scotland.
  • ‘The Vikings as Navigators: Here sails the sea-brave’.  Talk by Professor Donna Heddle

  • ‘Hebrideans in the Viking Sagas’.  Talk by Dr Andrew Jennings

This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more