Ceadachd Ìomhaigh

Ma tha thu airson faighinn a-mach mu bhith a’ cleachdadh dealbh no ìomhaigh bho na cruinneachaidhean againn san taigh-tasgaidh no san tasglann, nam biodh tu cho math is gun lìonadh tu a-steach Form Ceadachd Ìomhaigh.  Leigidh seo leinn beachdachadh air an iarrtas agad. 

Bu chòir dhan fhorm a thèid a lìonadh a-steach a bhith air a chur air post-dealain gu archives@cne-siar.gov.uk no museum@cne-siar.gov.uk.

Image License Application

Image License Application

Image License Terms and Conditions

Image License Terms & Conditions

Image License Fees

Image Fees
This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more