Crossbost village, Lochs

Ag Obair còmhla rinn – Dreuchd no Saor-thoileach

Bidh fiosrachadh air a chur suas an seo mu na cothroman obrach a bhios againn.  Is e sinn an taigh-tasgaidh, tasglann agus seirbheis arc-eòlais ùghdarras ionadail as fhaide chun iar-thuath ann an Alba, suidhichte sna h-Eileanan an Iar a tha air leth sònraichte, agus ainmeil airson na h-àrainneachd ghlan agus nan tràighean mìorbhaileach.  Mar sin, ma tha ùidh agad a thighinn a dh’obair ann an sgioba bheag chàirdeil air pròiseactan inntinneach ann an suidheachadh air leth, cùm sùil air an làrach seo.

Sna làithean a dh’fhalbh tha sinn air obrachadh le com-pàirtichean san earrann leithid Taighean-tasgaidh Gaileiridhean Alba, Taigh-tasgaidh Bhreatainn agus Comhairle Alba air Tasglannan gus cothroman a thabhann airson sgeamaichean airson creideasachadh no trèanadh structaraichte.  Tha cuideachd cothroman againn bho àm gu àm airson suidheachaidhean oileanach geàrr-ùine no luchd-saor-thoileach.

Dreuchdan Bàn:

Chan eil gin ann an-dràsta.

Clach le comharrachadh cupa, Uibhist a Tuath
Arc-eòlaiche ag obair
Neach-trèanaidh 'Learning Museum' Taigh-tasgaidh Bhreatainn
Oifigear Glèidhteachais an sàs ann an trèanadh airson Rianachd Bhiastagan
1 / 1
This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more