Tar-Shealladh Clàran Riaghaltas Ionadail

Tha na clàran riaghaltas ionadail airson Innse Gall a’ dol air ais gu 1845 an uair a chaidh am Bòrd Sgìreil a stèidheachadh agus an dèidh sin an siostam Comhairle Paraiste gus an siostam dèirc a rianachd.  An uair a thòisich Comhairlean Siorrachd ann an 1890, chaidh Comataidhean Sgìreil a stèidheachadh gus cuid de dhleastanasan nan Comhairlean Siorrachd a rianachd aig ìre ionadail. Ann an 1930, chaidh Comhairlean Sgìreil an àite nan Comataidhean Sgìreil.  An uair sin ann an 1975 thàinig aon ùghdarras ùr nan àite  – a chaidh ainmeachadh mar Comhairle nan Eilean Siar – a tha fhathast mar an ùghdarras ionadail airson Innse Gall.

Development plan for Castlebay
Castlebay development plan 1951

Tha na clàran airson riaghladh ionadail a tha fhathast rim faotainn air an liostadh gu h-ìosal a rèir eilean.

Le bhith a’ cliocadh air ceangal fosglaidh an catalog airson an cruinneachadh iomchaidh san stòr-dàta againn.

Barraigh

Parochial Board / Parish of Barra, 1872-1943

Barra Public Assistance Committee, 1937-1948

Barra District Council, 1930-1956

Barra Road Trustees, 1879-1888

Uibhist a Deas agus Beinn na Faoghla

Parochial Board / Parish Council of South Uist, 1891-1963

South Uist District Council, 1930-1974

South Uist and Barra District Committee, 1890-1960

South Uist and Barra District Nursing Service, 1927-1934

South Uist (Daliburgh District) Nursing Association, 1914-1936

Uibhist a Tuath

Parochial Board / Parish Council of North Uist, 1870-1948

North Uist Public Assistance Committee, 1930-1961

North Uist District Council, 1930-1951

North Uist District Committee, 1890-1930

Long Island Combination Poorhouse Committee (Lochmaddy), 1875-1942

Na Hearadh

Parochial Board / Parish Council of Harris, 1863-1932

Harris Public Assistance Committee, 1932-1965

Harris District Committee, 1890-1934

Harris District Council, 1930-1975

Harris (Tarbert) Ambulance Committee, 1946-1963

Harris Nursing Association, 1928-1948

Leòdhas

Lewis District Committee, 1890-1930

Lewis District Council, 1930-1954

Lewis Combination Poorhouse / Coulregrein House (Stornoway), 1893-1970

Lewis Public Assistance Joint Committee, 1930-1975

Barvas Parochial Board / Parish Council 1884-1930

Lochs Parish Council, 1890-1930

Stornoway Parochial Board / Parish Council, 1845-1943

Uig Parochial Board / Parish Council, 1885-1930

Police Commissioners of Burgh of Stornoway / Stornoway Town Council, 1864-1975

Landward Committee of the Parish of Stornoway, 1895-1930

Stornoway District of Roads, 1866-1975

Stornoway Public Library records, 1905-1949

Comhairle Siorrachd Inbhir Nis

Clàran air an cumail aig Tasglann na Gàidhealtachd, Inbhir Nis.

Comhairle Siorrachd Rois & Chrombaidh

Rolaichean Luachaidh & Measaidh airson 1899-1973

Tha na clàran eile aig Tasglainn na Gàidhealtachd, Inbhir Nis.

Comhairle nan Eilean Siar

Geàrr-chunntasan agus clàran-gnothaich, 1974- chun là an-diugh

Please see this page for an overview of all our archive collections.

This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more