Tar-shealladh air cruinneachaidhean an Tasglainn

Lochs School Board minute books
Lochs School Board minute books

Ro-ràdh mu chruinneachaidhean an tasglainn

Tha Tasglann nan Eilean a’ rianachd clàran eachdraidheil Chomhairle nan Eilean Siar agus na buidhnean a bha ann roimhe, cho math ri tasglainn bhuidhnean agus dhaoine fa leth a tha air a bhith air an toirt seachad mar thiodhlac no thabhartas. Tha na cruinneachaidhean san tasglann ann an ceithir prìomh roinnean:

Gus tuilleadh fhaighinn a-mach mu na cruinneachaidhean a tha san tasglann thoiribh sùil air na h-earrannan iomchaidh.  Faodaidh sibh cuideachd rannsachadh a dhèanamh air an Stòr-dàta air-loidhne. Bithibh mothachail nach eil na cruinneachaidhean air fad air a bhith air an cur air an stòr-dàta seo.  Cuiribh fios gu archives@cne-siar.gov.uk ma tha ceist shònraichte agaibh.

Volume displayed on table in archive
Volume displayed on table in archive
This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more