Dualchas Coimhearsnachd

  • Faic a h-uile rud
Back district, Isle of Lewis

Comann Eachdraidh Sgìre a’ Bhac

No premises - see the Society's website for details of meetings and events.

Chaidh Comann Eachdraidh Sgìre a’ Bhac a stèidheachadh san riochd sa bheil e an-diugh ann an 2018. Is e an t-amas a tha aige a bhith a’ gleidheadh agus a’ co-roinn a h-uile taobh de eachdraidh, cultar agus traidiseanan Sgìre a’ Bhac ann an Eilean Leòdhais.

Tuilleadh ri lorg
Sign for Dualchas Heritage Centre, Barra

Comunn Eachdraidh Bharraidh agus Bhatarsaidh

Dualchas
Barra Heritage Centre
Castlebay
Isle of Barra
HS9 5XD

Chaidh Comunn Eachdraidh Bharraidh agus Bhatarsaidh a stèidheachadh ann an 1995 airson dualchas Bharraidh agus Bhatarsaidh agus na h-eileanan beaga ri deas a ghleidheadh.

Tuilleadh ri lorg
Sign pointing to the sheiling

Comann Eachdraidh Bharabhais agus Bhrù

The historical society has no public premises.

Chaidh Comunn Eachdraidh Bharabhais agus Bhrù a stèidheachadh ann an 1995 ag amas ùidh a bhrosnachadh ann an eachdraidh, dualchas agus cultar sgìre Bharabhais agus Bhrù air taobh siar Leòdhais.

Tuilleadh ri lorg

Comann Eachdraidh Beinn na Faoghla

FP48+QW Isle of Benbecula,
UK

Chaidh Comann Eachdraidh Beinn na Faoghla ath-stèidheachadh ann an 1996.

Tuilleadh ri lorg
Bernera Museum

Comann Eachdraidh Sgìre Bheàrnaraigh

Bernera Museum
Community Centre
Breaclete
Lewis
HS2 9LT

Chaidh Comunn Eachdraidh Bheàrnaraigh Leòdhais a stèidheachadh ann an 1991 agus tha iad stèidhichte ann an Talla Coimhearsnachd. It covers the island of Bernera including the settlements of Barraglom, Bosta, Breaclate, Haclete, Kirkibost, Tobson, and Tir Mor.

Tuilleadh ri lorg
Nurse's Cottage, Berneray

Comunn Eachdraidh Bheàrnaraigh

The Nurse's Cottage
Backhill
Berneray
HS6 5BD

Tha Comunn Eachdraidh Bheàrnaraigh stèidhichte ann an Taigh an Nurs air an eilean. Tha Taigh an Nurs fosgailte tron t-samhradh airson daoine a thighinn a dh’fhaicinn nan taisbeanaidhean fad-ùine agus geàrr-ùine.

Tuilleadh ri lorg
Annual New Years Day walk

Comunn Eachdraidh Chàrlabhaigh

Carloway Community Centre
Knock
Carloway
Lewis
HS2 9AU

Chaidh Comunn Eachdraidh Chàrlabhaigh a stèidheachadh ann an 1987 agus tha e a' gabhail a-steach sgìre Tholastaidh a' Chaolais gu Dail Mòr.

Tuilleadh ri lorg
Breasclete Community Centre

Comann Eachdraidh Loch Ròg an Ear

Breasclete Community Centre (for the Flannan Isles exhibition)
Breasclete
Lewis
HS2 9ED

Tha Comann Eachdraidh Loch Ròg an Ear a’ gabhail a-steach bailtean Chalanais, Bhreascleit, Ghearraidh na h-aibhne agus Lìnsiadar. Tha an comunn a’ clàradh chuimhneachain nam bailtean sin agus am foillseachadh san iris aca Cuimhnich.  

Tuilleadh ri lorg
View of Eriskay

Comann Eachdraidh Eirisgeigh

Former Eriskay School
Rudha Ban
Isle of Eriskay
HS8 5JJ

Chaidh Comann Eachdraidh Eirisgeigh a stèidheachadh anns a’ Ghiblean 2010 airson eachdraidh an eilein a tha suidhichte eadar Uibhist a Deas agus Barraigh a chruinneachadh.

Tuilleadh ri lorg
Grimsay Community Centre

Comunn Choimhearsnachd Ghriomasaigh

Ceann na h-Àirigh
Scotvein
Grimsay
Isle of North Uist
HS6 5JA

’S e comann dualchais is eachdraidh do dh’eilean Ghriomasaigh a th’ ann an Comunn Choimhearsnachd Ghriomasaigh (CCG), coimhearsnachd croitearachd agus iasgach eadar Beinn na Faoghla agus Uibhist a Tuath, anns na h-Eileanan an Iar.

Tuilleadh ri lorg
Kinloch Community Hub

Comunn Eachdraidh Ceann na Loch

Community Hub
Balallan
Isle of Lewis
HS2 9PN

Chaidh Comunn Eachdraidh Ceann na Loch a stèidheachadh ann an 1983. Is  e amas a’ Chomainn a bhith ag adhartachadh eachdraidh, dualchas agus cultar sgìre Cheann na Loch, bho Airidh a’ Bhruaich gu Sòbhal.

Tuilleadh ri lorg
Ness Historical Society

Comunn Eachdraidh Nis

Old Cross School
Cross
Ness
Isle of Lewis
HS2 0SN

Chaidh Comunn Eachdraidh Nis a stèidheachadh ann an 1977. Bha iad ag amas air a bhith a’ gleidheadh agus ag àrdachadh eachdraidh, cànan, cultar agus dualchas nam bailtean eadar Rubha Robhanais agus Baile an Truiseil.

Tuilleadh ri lorg
This site uses cookies.
Some of these cookies are necessary to make our site work. Other cookies help us to improve your experience of using our site. Please bear in mind that not accepting our recommended settings may diminish your browsing experience.

By using our site you accept the terms of our Privacy Notice Read more